Jedinečné dutinoměry pro automatické měření otvorů s úzkými tolerancemi ve vysoce produktivních obráběcích centrech a transfer linkách. Mimořádně přesné, a na stroji nezávislé, výsledky měření díky měřicímu mechanismu s plovoucím uložením.

Dutinoměr BG60 – nejhospodárnější způsob sériové výroby obrobených otvorů

 • Důležité vlastnosti
 • Oblasti použití
 • Vlastnosti
 • Příslušenství
Měřicí systém nezávislý na stroji
 • Měřicí mechanismus s plovoucím uložením pro přesnost nezávislou na poloze
 • Standardní řešení s jedním měřicím prvkem
 • Nejrychlejší zjištění měřených hodnot
 • Optoelektronické generování měřených hodnot
 • Nepodléhající opotřebení a dlouhodobě stabilní
Vysoce přesné řízení procesu
 • Řízení procesu díky výpočtu kompenzačních hodnot
 • Přímá korekce pomocí mechatronických nástrojů: obrábění – měření – korigované obrábění
 • Realizace spojitých procesních řetězců
 • Snížení zmetkovitosti
 • Nahrazuje postprocesní měřicí stanici
Pokrokové vyhodnocení pomocí IF48
 • Komunikace mezi řídicím systémem a dutinoměrem
 • Jednoduché napojení na řídicí systém stroje (např. prostřednictvím rozhraní Profibus nebo Ethernet)
 • Umožňuje řízení procesu s korekčními hodnotami (doplňkově)
 • Protokolování výsledků měření
 • Správa testovacích plánů s až 40 charakteristikami
 • Export dat Q-DAS
Dutinoměry BLUM

Dutinoměry BLUM se mohou použít k následujícím měřicím a kontrolním úlohám v CNC obráběcích centrech a průběžných linkách.

Měření průměru

Automatické a rychlé měření průměrů otvorů (> 3 mm) v originálním upnutí.

Adaptivní obrábění

Zjišťování parametrů pro adaptivní obrábění a řízení procesu mezi jednotlivými kroky obrábění resp. po jeho ukončení.

Zatížení chladivem

Spolehlivá a rychlá měření v chladivu díky robustnímu designu a modernímu měřicímu mechanismu.

Sériová výroba

Perfektně se hodí pro sériovou výrobu při nejdrsnějších podmínkách.

Kompenzace opotřebení

Kompenzace opotřebení nástroje díky měřením obrobku a porovnání s požadovanými rozměry.

Dutinoměr BG60
 • Přenos dat pomocí rádiové technologie BRC
 • Minimální průměr obrobeného otvoru: 3 mm
 • Měřicí trn pro specifický průměr
 • Rozlišení: 12 Bit / 0,15 µm
 • Druh krytí přístroje IP67

Další informace najdete v příslušném prospektu a v návodu k obsluze.

Systémy přijímačů

Pro bezdrátový přenos dat mezi měřicími systémy BLUM a obráběcím strojem se používají kompaktní systémy přijímačů s nejmodernějšími přenosovými technologiemi.

Měřicí trny podle požadavků zákazníka

Měřicí trny se vyrábí speciálně pro potřebný průměr otvoru. Trny jsou standardně k dostání v rozměrech 3 - 200 mm. Větší rozměry na požádání.

Aplikace

Přesná měření obrobených otvorů (oko ojnice) při sériové výrobě motorů pomocí BG60