Měřidlo drsnosti povrchu speciálně pro kontroly povrchů rovinných geometrií obrobků ve frézovacích, soustružnických a brousicích strojích. Automatizované a rychlé vyhodnocení drsnosti povrchu v obráběcím stroji díky vysoce přesnému Single- měřicímu prvku.

TC63-RG Single – rozpoznání obráběcích chyb pomocí automatizovaných měření drsnosti povrchu ve vedlejších časech

 • Důležité vlastnosti
 • Oblasti použití
 • Vlastnosti
 • Příslušenství
Měřidla drsnosti povrchu BLUM
 • Automatizované měření drsnosti povrchu bez manuálních zásahů obsluhy
 • Měření drsnosti povrchů rovinných geometrií obrobků
 • Výstup veličin drsnosti povrchu Ra, Rz, Rq, Rt, Rmax a Wt
 • Vyšší procesní bezpečnost z důvodu eliminace manuálních a následných kontrol
 • Rozpoznání problémů při procesu třískového obrábění
 • Používání nástrojů až do konce jejich životnosti
Vysoce přesný jednotlivý měřicí prvek
 • Neopotřebitelný, optoelektronický mechanismus
 • Vysoké rozlišení měření pro maximální přesnost a bezpečnost
 • Snímací prvek obdobný jako specifikace normy
 • Velmi malá měřicí síla
Moderní rádiová technologie BRC
 • Spolehlivá a osvědčená přenosová technologie
 • Neovlivňuje jiné rádiové systémy
 • Sekvenční použití až šesti rádiových měřicích systémů s jedním přijímačem
 • Prodloužená životnost baterie
Měřidla drsnosti povrchu BLUM

Měřidla drsnosti povrchu BLUM se mohou použít k nejrůznějším měřicím a monitorovacím úlohám v CNC obráběcích centrech.

Měření pozice

Rychlé zjištění aktuální pozice obrobku (nulového bodu obrobku) v jedné ose před měřením drsnosti povrchu, obráběním nebo po opětovném upnutí.

Měření drsnosti

Automatizované měření drsnosti povrchů na obráběcích strojích v sériové výrobě. Nepřímé rozpoznání opotřebení nástroje a přímá kontrola chyb obrábění obrobků resp. funkčních ploch.

Modulární systém

Modulární struktura měřicího systému umožňuje přizpůsobení speciálním měřicím úlohám zákazníků. BLUM k tomu nabízí rozsáhlé příslušenství, jako prodloužení a úhlové kusy.

Kontrola obrobku

Kontrola vyrobených obrobků ohledně chyb obrábění a dodržení výrobních tolerancí pomocí kontrolních měření před odepnutím.

Zatížení chladivem

Spolehlivá a rychlá měření drsnosti povrchu i v chladivu.

Sériová výroba

Perfektně se hodí pro sériovou výrobu při nejdrsnějších podmínkách.

Měřidlo drsnosti povrchu TC63-RG Single
 • Analogový měřicí rozsah:180 μm
 • Rozlišení | rozlišení převodníku:34,8 mV/μm | 0,067 μm/číslici
 • Vzorkovací frekvence interní | externí:1 kHz | 1 ms/hodnota nebo stav

Další informace najdete v příslušném prospektu a v návodu k obsluze.

Systémy přijímačů

Pro bezdrátový přenos dat mezi měřicími systémy BLUM a obráběcím strojem se používají kompaktní systémy přijímačů s nejmodernějšími přenosovými technologiemi.

Software RG 2.0
 • Automatický výpočet veličin drsnosti povrchu Ra, Rz, Rq, Rt, Rmax a Wt
 • Flexibilní definice výstražných a tolerančních mezí měřící dráhy
 • Při překročení výstražných a tolerančních mezí zazní alarm
 • Okamžité zpracování a výstup výsledků měření povrchů
 • Poskytování změřených údajů v jednom souboru protokolu
Dotykový panel TP48-21

Moderní dotykový panel pro dovybavení. Používá se, když není možná vizualizace a obsluha v řídicím systému stroje.

Měřidlo drsnosti povrchu BLUM TC63-RG Single: Automatizované měření drsnosti povrchu pomocí jednoho měřicího prvku

Aplikace

Měřidla drsnosti povrchu BLUM pro automatické kontroly integrované ve stroji a měření povrchů obrobku. Měřidlem drsnosti povrchu TC63-RG Single lze vysoce přesně a bezpečně měřit i povrchy ovlivněné chladivem.