Testovací stojan NVH zjišťuje hluk, vibrace a drsnost (NVH = Noise Vibration Harshness). Hnací hřídele vytvářejí síly, které simulují zátěžové poměry v autě tak, jak se vyskytují na silnici.

 • Důležité vlastnosti
 • Vlastnosti
 • Technická data
Axiální stimulace pomocí hydrauliky
Měření síly piezoelektrickými snímači síly
 • Měření axiální síly pomocí piezoelektrických snímačů síly
 • Aplikování točivého momentu na testovanou součást
 • Rotace hřídele
 • Pohyb pevného kloubu a posuvného kloubu
 • Axiální posun posuvného kloubu
 • Vysokofrekvenční axiální buzení testované součásti pomocí hydraulické třepačky
<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
Jmenovité otáčky± 2000 ot./min
Točivý momentzatěžovací moment ± 2000 Nm
max. příkon testovacího stojanu 200 kW
Axiální poloha posuvného kloubudráha posuvu ± 50 mm
max. frekvence ± 10 mm/1 Hz
Poloha pevného kloubuúhel ohybu -5° až +55°
max. míra změny úhlu ohybu 20°/s
Radiální dráha posuvu -50 až +250 mm
max. míra změny dráhy posuvu 100 mm/s
Axiální stimulacejmenovitý zdvih ± 5 mm
max. frekvence 100 Hz

max. axiální síla (síla posuvu) ± 5000 N

 

Software pro testovací stojany NovoPS

Software pro testovací stojany NovoPS je softwarové řešení založené na Windows, které programujeme ve vlastní firmě a optimalizujeme pro příslušnou testovací úlohu. Uživatelské rozhraní v podobě nekomplikované ovládací plochy umožňuje intuitivní přístup ke všem funkcím testovacího stojanu. Kromě toho je zohledněno jak napojení testovacího stojanu na dopravní systémy zákazníka, tak i jeho integrace do stávajícího síťového prostředí, aby se mohlo provádět vyhodnocení získávaných dat nezávisle na testovacím stojanu.


Sběr dat

 • Analogová data
 • Digitální data (SSI atd.)
 • CAN data (se synchronizací s analogovými daty)

Uložení dat

 • Export dat jako textového souboru (.csv), soubor DIADEM
 • Připojení databáze ODBC, MS Access, SQL server

Vytvoření a úprava testovacích programů

 • Vytvoření nebo import datových záznamů testovacího programu
 • Úprava programových sekvencí
 • Vyhodnocení v rámci sekvence
 • Libovolná úprava testovací sekvence
 • Online grafické zobrazení pořízených dat