Speciální nástrojové dotykové sondy pro soustruhy a soustružnická a frézovací centra pro přizpůsobení specifickým úlohám zákazníků. Přesné nastavení a monitorování nástroje díky inovativnímu měřicímu mechanismu shark360 s rovinným ozubením a s optoelektronickým generováním spínacího signálu.

Nástrojová dotyková sonda TC53-20 | TC63-20 – měření a monitorování soustružnických nástrojů při pracovním procesu

 • Důležité vlastnosti
 • Oblasti použití
 • Vlastnosti
 • Příslušenství
Optoelektronické generování signálu nepodléhající opotřebení
 • Spínací signál je generovaný pomocí zastínění
miniaturní světelné závory
 • Umožňuje mnohem vyšší rychlost a přesnost
měření než u běžných sond
 • Nepodléhající opotřebení a dlouhodobě stabilní
Jedinečný, patentovaný měřicí mechanismus shark360
 • Vysoce přesný měřicí mechanismus s rovinným ozubením
 • Definovaný směr vychýlení a konstantní vychylovací síly
 • Nejrychlejší měření
 • Nejvyšší přesnost měření i při excentrickém snímání
Spolehlivá a osvědčená přenosová technologie
 • TC53-20: Infračervený přenos
 • TC63-20: Rádiová technologie BRC
 • Režim DUO: Sekvenční použití dvou infračervených měřicích systémů s jedním infračerveným přijímačem
 • Sekvenční použití až šesti rádiových měřicích systémů s jedním přijímačem
 • Provoz TWIN: Současné použití dvou rádiových měřicích systémů na jednom stroji
 • Prodloužená životnost baterie
Nástrojové dotykové sondy BLUM

Dotykové sondy BLUM se mohou použít k nejrůznějším měřicím a monitorovacím úlohám v CNC obráběcích centrech.

Detekce lomu nástroje

Bezdotykové monitorování lomu centrických nástrojů, jako vrtáků, fréz, rydel, závitníků a výstružníků.

Měření délky nástroje

Automatické nastavení a monitorování opotřebení nástrojů pomocí rychlého a přesného měření délky.

Měření poloměru nástroje

Automatické měření poloměru nástroje a opotřebení pomocí rychlého a přesného měření poloměru.

Kompenzace opotřebení

Kompenzace opotřebení nástroje díky měřením mezi obráběcími kroky. Hodnota opotřebení se zapíše jako aditivní korekční hodnota do paměti korekce nástroje.

Kompenzace teploty

Kompenzace tepelného chování obráběcích center závislého na změně teplot.

Modulární systém

Modulární struktura měřicího systému umožňuje přizpůsobení speciálním měřicím úlohám zákazníků. BLUM k tomu nabízí rozsáhlé příslušenství, jako prodloužení a úhlové kusy.

Zatížení chladivem

Spolehlivá a rychlá měření v chladivu díky modernímu měřicímu mechanismu a robustním designu.

Sériová výroba

Perfektně se hodí pro sériovou výrobu při nejdrsnějších podmínkách.

Dotyková sonda TC53-20
Dotyková sonda TC63-20
Vlastnosti výrobku
 • Max. rychlost snímání: 2 m/min
 • Min. průměr nástroje: 1 mm*
 • Opakovaná přesnost sepnutí: 0,4 μm 2σ
 • Druh krytí přístroje: IP68
 • Směry snímání: ±X, ±Y, -Z
 • Prodloužená životnost baterie

* V závislosti na geometrii nástroje a materiálu. Síla snímání nesmí vést k poškození nástroje.

Další informace najdete v příslušném prospektu a v návodu k obsluze.

Systémy přijímačů

Pro bezdrátový přenos dat mezi měřicími systémy BLUM a obráběcím strojem se používají kompaktní systémy přijímačů s nejmodernějšími přenosovými technologiemi.