Statický testovací stojan pevnosti se používá k testování zatížení kloubových hřídelů na mezi pevnosti. Působení zátěže na testovanou součást je regulováno s konstantní torzní rychlostí.

 • Důležité vlastnosti
 • Vlastnosti
 • Technická data
Aplikace zatížení s regulovaným točivým momentem
Automatická detekce lomu a výpočet tuhosti
 • Aplikace zatížení s regulovaným točivým momentem
 • Automatická detekce zlomu
 • Automatický výpočet tuhosti
Točivý moment± 10 000 Nm
Torzní úhlová rychlost30° až 200°/min
Podélné nastavení300 mm – 2000 mm
Úhel ohybu (statický)0° až 40°
Příčný posuv (statický)0 mm – 250 mm

Software pro testovací stojany NovoPS

Software pro testovací stojany NovoPS je softwarové řešení založené na Windows, které programujeme ve vlastní firmě a optimalizujeme pro příslušnou testovací úlohu. Uživatelské rozhraní v podobě nekomplikované ovládací plochy umožňuje intuitivní přístup ke všem funkcím testovacího stojanu. Kromě toho je zohledněno jak napojení testovacího stojanu na dopravní systémy zákazníka, tak i jeho integrace do stávajícího síťového prostředí, aby se mohlo provádět vyhodnocení získávaných dat nezávisle na testovacím stojanu.


Sběr dat

 • Analogová data
 • Digitální data (SSI atd.)
 • CAN data (se synchronizací s analogovými daty)

Uložení dat

 • Export dat jako textového souboru (.csv), soubor DIADEM
 • Připojení databáze ODBC, MS Access, SQL server

Vytvoření a úprava testovacích programů

 • Vytvoření nebo import datových záznamů testovacího programu
 • Úprava programových sekvencí
 • Vyhodnocení v rámci sekvence
 • Libovolná úprava testovací sekvence
 • Online grafické zobrazení pořízených dat