Univerzálně použitelné dotykové sondy pro měření nástroje a obrobku i za nejdrsnějších podmínek. Přesná a rychlá měření díky inovativnímu měřicímu mechanismu shark360 s rovinným ozubením a s optoelektronickým generováním spínacího signálu.

TC54-10 | TC64-10 – ideální sondy pro soustruhy a tažná měření

 • Důležité vlastnosti
 • Oblasti použití
 • Vlastnosti
 • Varianty
 • Příslušenství
Optoelektronické generování signálu nepodléhající opotřebení
 • Spínací signál je generovaný pomocí zastínění
miniaturní světelné závory
 • Umožňuje mnohem vyšší rychlost a přesnost
měření než u běžných sond
 • Nepodléhající opotřebení a dlouhodobě stabilní
Patentovaný měřicí mechanismus shark360 s rovinným ozubením
 • Měřicí mechanismus s rovinným ozubením 
 • Nejvyšší přesnost měření i při excentrickém snímání
 • Umožňuje tažná a torzně exponovaná měření
 • Konstantní vychylovací síly 
 • Nepreferovaný žádný směr
Spolehlivá a osvědčená přenosová technologie
 • TC54-10: Infračervený přenos
 • TC64-10: Rádiová technologie BRC
 • Režim DUO: Sekvenční použití dvou infračervených měřicích systémů s jedním infračerveným přijímačem
 • Sekvenční použití až šesti rádiových měřicích systémů s jedním přijímačem
 • Provoz TWIN: Současné použití dvou rádiových měřicích systémů na jednom stroji
 • Prodloužená životnost baterie
Dotykové sondy obrobku BLUM

Dotykové sondy BLUM se mohou použít k nejrůznějším měřicím a monitorovacím úlohám v CNC obráběcích centrech.

Měření pozice

Rychlé zjištění aktuální pozice obrobku (nulového bodu obrobku) před obráběním resp. po opětovném upnutí pomocí digitálního (spínacího) měření.

Měření standardních charakteristik

Digitální (spínací) měření vzdáleností, jednotlivých bodů, úhlů, vnitřních a vnějších průměrů, drážek a můstků.

Tažné měření

Rychlé měření drážek, můstků a vpichů prostřednictvím tažných/tlačných měření v ose Z+/Z- pomocí zalomených měřicích hrotů.

Kontrola obrobku

Kontrola vyrobených obrobků ohledně chyb obrábění a dodržení výrobních tolerancí pomocí kontrolních měření před odepnutím.

Torzně exponovaná měření

Jedinečný měřicí mechanismus shark360 umožňuje na rozdíl od běžných dotykových sond i měření, u nichž na měřicí mechanismus působí torzní síla.

Adaptivní obrábění

Zjišťování parametrů pro adaptivní obrábění a řízení procesu mezi jednotlivými kroky obrábění resp. po jeho ukončení.

Zatížení chladivem

Spolehlivá a rychlá měření v chladivu díky modernímu měřicímu mechanismu s vyšší měřicí silou.

Kusová a sériová výroba

Perfektně se hodí pro sériovou výrobu při nejdrsnějších podmínkách díky robustnímu designu a třídě krytí přístroje IP68.

Detekce lomu nástroje

Taktilní detekce lomu nástroje při použití dotykového hrotu se špičkou ve tvaru kostky (např. v soustruzích)

Měření délky nástroje

Taktilní měření délky nástroje při použití dotykového hrotu se špičkou ve tvaru kostky (např. v soustruzích)

Měření poloměru nástroje

Taktilní měření poloměru nástroje při použití dotykového hrotu se špičkou ve tvaru kostky (např. v soustruzích)

Kompenzace opotřebení

Kompenzace opotřebení nástroje díky měřením obrobku a porovnání s požadovanými rozměry.

Kompenzace teploty

Kompenzace tepelného chování obráběcích center závislého na změně teplot.

Dotykové sondy TC54-10
Dotykové sondy TC64-10
Další znaky výrobku
 • Max. rychlost snímání: 2 m/min
 • Opakovaná přesnost sepnutí: 0,4 μm 2σ
 • Druh krytí přístroje: IP68
 • Směry snímání: ±X, ±Y, ±Z

Další informace najdete v příslušném prospektu a v návodu k obsluze.

Dotykové sondy TC54-10 T
Systémy přijímačů

Pro bezdrátový přenos dat mezi měřicími systémy BLUM a obráběcím strojem se používají kompaktní systémy přijímačů s nejmodernějšími přenosovými technologiemi.

Balíčky měřicích cyklů Quickstart

Měřicí cykly Quickstart pro dotykové sondy obrobku BLUM jsou uživatelsky příjemné podprogramy v řídicím systému stroje. Lze je použít k určení nulového bodu i k měření během výrobního procesu.

Pro dotykové sondy TC54-10 | TC64-10 jsou k dispozici následující balíčky měřicích cyklů:

 • Quickstart
 • Quickstart T
 • Quickstart Z
 • Quickstart M

Aplikace

Měření obrobku na soustruhu pomocí dotykové sondy TC54-10 od firmy BLUM
Měření obrobku a měření nástroje na jednom soustružnickém centru pomocí dotykové sondy BLUM TC54-10

Úspěšné příběhy

Marcus Christmann
Až budeme opět plánovat podobný nákup, zcela určitě se zase rozhodneme pro výrobek BLUM.
Marcus Christmann
Generální ředitel firmy Helmut Christmann GmbH v Birkenfeldu, Německo