Revolutionära ytjämnhetsmätsystem för CNC-bearbetningsmaskiner för exakt bedömning av ytjämnheten hos arbetsstycken. Snabb, digital registrering av arbetsstyckets position och en tillförlitlig identifiering av dålig ytkvalitet genom analog mätning.

TC63-RG | TC64-RG | TC76-RG – världsunika ytjämnhetsmätsystem för automatiska kontroller vid originaluppspänning

 • Highlights
 • Användningsområden
 • Egenskaper
 • Tillbehör
BLUM-ytjämnhetsmätsystem
 • Automatiserad ytjämnhetsmätning utan manuella ingrepp från operatören
 • Utläsning av ytjämnhetsparametrarna Ra, Rz, Rq, Rt, Rmax och Wt
 • Högre processäkerhet på grund av bortfall av manuella och efterplacerade kontroller
 • Identifiering av problem i den skärande processen
 • Användning av verktyg fram till slutet av livslängden
Unikt shark360-mätverk
 • Mycket exakt, plantandat mätverk
 • Slitagefri, optoelektronisk generering av signaler
 • Definierad utböjningsriktning och konstanta utböjningskrafter
 • Snabbaste mätningarna
 • Högsta mätnoggrannhet även vid excentrisk mätning
 • Hög mätupplösning för maximal precision och säkerhet
Modern BRC-radioteknologi
 • Tillförlitlig och beprövad överföringsteknologi
 • Ingen påverkan på andra radiosystem
 • Sekventiell styrning av upp till 6 radiomätsystem med en mottagare
 • Mycket lång batteritid
BLUM-ytjämnhetsmätsystem

Ytjämnhetsprobar från BLUM kan användas för de mest skiftande mät- och övervakningsuppgifter i CNC-bearbetningsmaskiner.

Mätning av position

Snabbt fastställande av arbetsstyckets aktuella position (arbetsstyckets nollpunkt) genom digital (aktiverande) mätning inför ytjämnhetsmätningen, under bearbetningen eller efter en ny fastsättning.

Mätning av ytjämnhet

Automatiserade mätningar av ytjämnhet med avseende på verktygsmaskiner i serietillverkning. Indirekt identifiering av verktygsslitage och direkt kontroll med avseende på bearbetningsfel på arbetsstycken eller funktionsytor.

Modulärt system

Mätsystemets modulära konstruktion möjliggör en kundspecifik anpassning till speciella mätuppgifter. BLUM erbjuder ett omfattande tillbehör, exempelvis förlängningar och vinkelstycken.

Kontroll av arbetsstycken

Kontroll av de tillverkade arbetsstyckena med avseende på bearbetningsfel och beaktande av tillverkningstoleransen genom kontrollmätningar inför lossandet.

Kylmedelsbelastning

Tillförlitliga och snabba mätningar i kylmedel genom modernt mätverk med ökad mätkraft.

Serietillverkning

Perfekt lämpad för serietillverkning under de tuffaste villkoren.

Ytjämnhetsmätsystem TC63-RG
Ytjämnhetsmätsystem TC64-RG
Ytjämnhetsmätsystem TC76-RG
Ytterligare produktegenskaper
 • Kapslingsklass: IP68
 • Analogt mätområde: 180 μm
 • Upplösning | Omvandlarupplösning: 34,8 mV/μm | 0,067 μm/digit
 • Intern mätfrekvens | Extern mätfrekvens: 1 kHz | 1 ms/värde eller status

Du hittar mer information i den aktuella broschyren och i handboken.

Mottagarsystem

För den kabellösa dataöverföringen mellan BLUM-mätsystemen och verktygsmaskinen används kompakta mottagarsystem med de modernaste överföringsteknologierna.

Mjukvara RG 2.0
 • Automatisk beräkning av ytjämnhetsparametrarna Ra, Rz, Rq, Rt, Rmax och Wt
 • Flexibel definition av varnings- och toleransgränser per mätsträcka
 • Utmatning av larm om varnings- eller toleransgränsen överskrids
 • Omedelbar bearbetning och utläsning via mätresultat
 • Tillhandahållande av den registrerade datan i en logg-fil
Touch-Panel TP48-21

Modern Touch-Panel för komplettering. Den används när en visualisering och användning inte är möjlig på maskinstyrningen.

Applikationer

BLUM-ytjämnhetsmätsystem för automatiska, maskinintegrerade kontroller och mätningar av arbetsstyckesytor Mätningen av ytor är mycket exakt och säker med ytjämnhetssystemet, till och med under påverkan av kylmedel.

Automatiserad ytjämnhetsmätning i en CNC-bearbetningsmaskin med ytjämnhetsmätsystemet BLUM TC63-RG
Ytjämnhetsmätning i en fräsmaskin med ytjämnhetsmätsystemet BLUM TC64-RG