Speciell ytjämnhetsprobe för kontroll av ytor på raka arbetsstyckesgeometrier i fräs-, svarv- och slipmaskiner. Automatiserad och snabb bedömning av ytans jämnhet vid uppspänning för bearbetning tack vare ett mycket exakt Single-mätelement.

TC63-RG Single – identifiera bearbetningsfel genom automatiserade ytjämnhetsmätningar i inaktiva tider

 • Highlights
 • Användningsområden
 • Egenskaper
 • Tillbehör
BLUM-ytjämnhetsprobar
 • Automatiserad ytjämnhetsmätning utan manuella ingrepp från operatören
 • Ytjämnhetsmätning av ytor på raka arbetsstyckesgeometrier
 • Utläsning av ytjämnhetsparametrarna Ra, Rz, Rq, Rt, Rmax och Wt
 • Högre processäkerhet på grund av bortfall av manuella och efterplacerade kontroller
 • Identifiering av problem i den skärande processen
 • Användning av verktyg fram till slutet av livslängden
Mycket exakt Single-mätelement
 • Slitagefritt, optoelektroniskt mätverk
 • Hög mätupplösning för maximal precision och säkerhet
 • Mätelement som liknar standarden
 • Mycket låg mätkraft
Modern BRC-radioteknologi
 • Tillförlitlig och beprövad överföringsteknologi
 • Ingen påverkan på andra radiosystem
 • Sekventiell styrning av upp till 6 radiomätsystem med en mottagare
 • Mycket lång batteritid
BLUM-ytjämnhetsprobar

Ytjämnhetsprobar från BLUM kan användas för de mest skiftande mät- och övervakningsuppgifter i CNC-bearbetningsmaskiner.

Mätning av position

Snabbt fastställande av arbetsstyckets aktuella position (arbetsstyckets nollpunkt) i en axel före ytjämnhetsmätningen, under bearbetningen eller efter en ny uppspänning.

Mätning av ytjämnhet

Automatiserade mätningar av ytjämnhet med avseende på verktygsmaskiner i serietillverkning. Indirekt identifiering av verktygsslitage och direkt kontroll med avseende på bearbetningsfel på arbetsstycken eller funktionsytor.

Modulärt system

Mätsystemets modulära konstruktion möjliggör en kundspecifik anpassning till speciella mätuppgifter. BLUM erbjuder ett omfattande tillbehör, exempelvis förlängningar och vinkelstycken.

Kontroll av arbetsstycken

Kontroll av de tillverkade arbetsstyckena med avseende på bearbetningsfel och beaktande av tillverkningstoleransen genom kontrollmätningar inför lossandet.

Kylmedelsbelastning

Tillförlitliga och snabba ytjämnhetsmätningar, även i kylmedel.

Serietillverkning

Perfekt lämpad för serietillverkning under de tuffaste villkoren.

Ytjämnhetsprobar TC63-RG Single
 • Analogt mätområde:180 μm
 • Upplösning | Omvandlarupplösning:34,8 mV/μm | 0,067 μm/digit
 • Intern mätfrekvens | Extern mätfrekvens:1 kHz | 1 ms/värde eller status

Du hittar mer information i den aktuella broschyren och i handboken.

Mottagarsystem

För den kabellösa dataöverföringen mellan BLUM-mätsystemen och verktygsmaskinen används kompakta mottagarsystem med de modernaste överföringsteknologierna.

Mjukvara RG 2.0
 • Automatisk beräkning av ytjämnhetsparametrarna Ra, Rz, Rq, Rt, Rmax och Wt
 • Flexibel definition av varnings- och toleransgränser per mätsträcka
 • Utmatning av larm om varnings- eller toleransgränsen överskrids
 • Omedelbar behandling och leverans av mätresultat från ytor
 • Tillhandahållande av den registrerade datan i en logg-fil
Touch-Panel TP48-21

Modern Touch-Panel för komplettering. Den används när en visualisering och användning inte är möjlig på maskinstyrningen.

Applikationer

BLUM-ytjämnhetsprobar för automatiska, maskinintegrerade kontroller och mätningar av arbetsstyckesytor Mätningen av ytor är mycket exakt och säker med ytjämnhetsproben TC63-RG Single, till och med under påverkan av kylmedel.

Ytjämnhetsprobar BLUM TC63-RG Single: Automatiserad ytjämnhetsmätning med separat mätelement