Speciella 3D CNC-mätprobar för fräs- och svarvmaskiner för anpassning till kundspecifika uppgifter. Mycket exakta tack vare ett innovativt, plantandat shark360-mätverk med optoelektronisk generering av mätsignaler.

TC53 | TC63 – 3D CNC-mätprobar, lika flexibla som dina krav är olika

 • Highlights
 • Användningsområden
 • Egenskaper
 • Varianter
Slitagefri, optoelektronisk generering av signaler
 • En aktiveringssignal genereras genom skuggning av en fotocell i miniatyr
 • Möjligt tack vare betydligt högre mäthastigheter och mätnoggrannheter än jämförbara mätprobar
 • Slitagefri och långtidsstabil
Patenterat och plantandat shark360-mätverk
 • Plantandat mätverk 
 • Högsta mätnoggrannhet även vid excentrisk mätning
 • Möjliggör dragande och torsionsbelastade mätningar
 • Konstanta utböjningskrafter 
 • Ingen föredragen riktning
 • Möjliggör användning av förlängningar och vinkelenheter
Tillförlitlig och beprövad överföringsteknologi
 • TC53: IR-överföring
 • TC63: BRC-radioteknologi
 • DUO-läge: Sekventiell styrning av 2 IR-mätsystem med en mottagare
 • Sekventiell styrning av upp till 6 radiomätsystem med en mottagare
 • TWIN-drift: Samtidig användning av 2 radiomätsystem på en maskin
 • Mycket lång batteritid
BLUM 3D CNC-mätprobar

3D CNC-mätprobar från BLUM kan användas för de mest skiftande mät- och övervakningsuppgifter i CNC-bearbetningsmaskiner.

Mätning av position

Snabbt fastställande av arbetsstyckets aktuella position (arbetsstyckets nollpunkt) inför bearbetningen respektive efter ny fastsättning genom digital (aktiverande) mätning.

Mätning av standardgeometrier

Digital (aktiverande) mätning av avstånd, enskilda punkter, vinklar, inner- och ytterdiametrar, spår och åsar på ett tillverkat arbetsstycke.

Dragande mätning

Snabb registrering av spår, åsar och instick genom dragande eller tryckande mätningar i Z+/Z- med hjälp av utkragande mätinsatser.

Modulärt system

Mätsystemets modulära konstruktion möjliggör en kundspecifik anpassning till speciella mätuppgifter. BLUM erbjuder ett omfattande tillbehör, exempelvis förlängningar och vinkelstycken.

Kontroll av arbetsstycken

Kontroll av de tillverkade arbetsstyckena med avseende på bearbetningsfel och beaktande av tillverkningstoleransen genom kontrollmätningar inför lossandet.

Torsionsbelastade mätningar

I motsats till vanliga mätprobar möjliggör det unika mätverket shark360 även mätningar, om en vridkraft verkar på mätverket.

Adaptiv bearbetning

Fastställande av parametrar för adaptiv bearbetning och processtyrning mellan respektive efter bearbetningsstegen.

Kylmedelsbelastning

Tillförlitliga och snabba mätningar i kylmedel genom modernt mätverk med ökad mätkraft.

Enskild tillverkning och serietillverkning

Perfekt lämpad för serietillverkning under de tuffaste villkoren tack vare robust design och kapslingsklassen IP68.

Slitagekompensation

Kompensation för verktygsslitage genom mätningar på verktyget som sedan jämförs med det nominella måttet.

Temperaturkompensation

Kompensation för temperaturberoende värmebeteenden i CNC-bearbetningsmaskiner.

Mätprobe TC53-10 | TC63-10
Mätprobe TC53-30 | TC63-30
Ytterligare produktegenskaper
 • Maximal mäthastighet: 2 m/min
 • Repeternoggrannhet för signalpunkt: 0,4 μm 2σ
 • Kapslingsklass: IP68
 • Mätriktningar: ±X, ±Y, ±Z

Du hittar mer information i den aktuella broschyren och i handboken.

Mätprobe TC53-30

Applikationer

Snabb mätning av arbetsstycke
TC63-30: Mätning av ett vevhus