Mångsidigt användbar mätprobe för mätning av verktyg och arbetsstycken under de tuffaste förhållandena. Exakta och snabba mätningar tack vare ett innovativt, plantandat shark360-mätverk med optoelektronisk generering av mätsignaler.

TC54-10 | TC64-10 – de idealiska mätprobarna för svarvmaskiner och dragande mätningar

 • Highlights
 • Användningsområden
 • Egenskaper
 • Varianter
 • Tillbehör
Slitagefri, optoelektronisk generering av signaler
 • En aktiveringssignal genereras genom skuggning av en fotocell i miniatyr
 • Möjligt tack vare betydligt högre mäthastigheter och mätnoggrannheter än jämförbara mätprobar
 • Slitagefri och långtidsstabil
Patenterat och plantandat shark360-mätverk
 • Plantandat mätverk 
 • Högsta mätnoggrannhet även vid excentrisk mätning
 • Möjliggör dragande och torsionsbelastade mätningar
 • Konstanta utböjningskrafter 
 • Ingen föredragen riktning
Tillförlitlig och beprövad överföringsteknologi
 • TC54-10: IR-överföring
 • TC64-10: BRC-radioteknologi
 • DUO-läge: Sekventiell styrning av 2 IR-mätsystem med en mottagare
 • Sekventiell styrning av upp till 6 radiomätsystem med en mottagare
 • TWIN-drift: Samtidig användning av 2 radiomätsystem på en maskin
 • Mycket lång batteritid
BLUM-mätprobar för arbetsstycken

Mätprobar från BLUM kan användas för de mest skiftande mät- och övervakningsuppgifter i CNC-bearbetningsmaskiner.

Mätning av position

Snabbt fastställande av arbetsstyckets aktuella position (arbetsstyckets nollpunkt) inför bearbetningen respektive efter ny fastsättning genom digital (aktiverande) mätning.

Mätning av standardgeometrier

Digital (aktiverande) mätning av avstånd, enskilda punkter, vinklar, inner- och ytterdiametrar, spår och åsar på ett tillverkat arbetsstycke.

Dragande mätning

Snabb registrering av spår, åsar och instick genom dragande eller tryckande mätningar i Z+/Z- med hjälp av utkragande mätinsatser.

Kontroll av arbetsstycken

Kontroll av de tillverkade arbetsstyckena med avseende på bearbetningsfel och beaktande av tillverkningstoleransen genom kontrollmätningar inför lossandet.

Torsionsbelastade mätningar

I motsats till vanliga mätprobar möjliggör det unika mätverket shark360 även mätningar, om en vridkraft verkar på mätverket.

Adaptiv bearbetning

Fastställande av parametrar för adaptiv bearbetning och processtyrning mellan respektive efter bearbetningsstegen.

Kylmedelsbelastning

Tillförlitliga och snabba mätningar i kylmedel genom modernt mätverk med ökad mätkraft.

Enskild tillverkning och serietillverkning

Perfekt lämpad för serietillverkning under de tuffaste villkoren tack vare robust design och kapslingsklassen IP68.

Kontroll av verktygsbrott

Taktil kontroll av verktygsbrott vid användning av en mätenhet med kubformad mätspets (exempelvis i svarvmaskiner)

Mätning av verktygslängd

Taktil mätning av verktygslängd vid användning av en mätenhet med kubformad mätspets (exempelvis i svarvmaskiner)

Mätning av verktygsradie

Taktil mätning av verktygsradie vid användning av en mätenhet med kubformad mätspets (exempelvis i svarvmaskiner)

Slitagekompensation

Kompensation för verktygsslitage genom mätningar på verktyget som sedan jämförs med det nominella måttet.

Temperaturkompensation

Kompensation för temperaturberoende värmebeteenden i CNC-bearbetningsmaskiner.

Mätprobe TC54-10
Mätprobe TC64-10
Ytterligare produktegenskaper
 • Maximal mäthastighet: 2 m/min
 • Repeternoggrannhet för signalpunkt: 0,4 μm 2σ
 • Kapslingsklass: IP68
 • Mätriktningar: ±X, ±Y, ±Z

Du hittar mer information i den aktuella broschyren och i handboken.

Mätprobe TC54-10 T
Mottagarsystem

För den kabellösa dataöverföringen mellan BLUM-mätsystemen och verktygsmaskinen används kompakta mottagarsystem med de modernaste överföringsteknologierna.

Mätcykelpaket Quickstart

Quickstart-mätcykler för BLUM-mätprobar för arbetsstycken är användarvänliga underprogram till maskinstyrningen. De kan användas för såväl fastställande av nollpunkt som för mätning under produktionsförloppet.

Följande mätcykelpaket finns för mätprobarna TC54-10 | TC64-10:

 • Quickstart
 • Quickstart T
 • Quickstart Z
 • Quickstart M

Applikationer

Mätning av arbetsstycken i en svarvmaskin med mätproben TC54-10 från BLUM
Mätning av arbetsstycken och verktyg i en svarvmaskin med mätproben TC54-10 från BLUM

Framgångshistorier

Marcus Christmann
När det åter blir dags att köpa nytt, kommer vi med säkerhet att besluta oss för en produkt från BLUM.
Marcus Christmann
Verkställande direktör på Helmut Christmann GmbH i Birkenfeld i Tyskland