Portable SpindleControl (PSC) är ett högprecist bärbart system för flexibel kontroll och övervakning av motorspindlar i verktygsmaskiner. Med paketet bestående av LC50-DIGILOG, programvaran ”LC-VISION PSC” och ytterligare tillbehör kan de viktigaste spindelparametrarna identidigeras och bedömas snabbt och enkelt.

PSC – Motorspindelns status konstant tillgänglig

 • Highlights
 • Funktioner
 • Förlopp
 • Mätprotokoll
Bärbart system för spindelövervakning
 • Bärbart system som är perfekt lämpat för mobil användning
 • Spindelkontroll i Tool Center Point samt över hela varvtalsområdet
 • Plug & Play-lösning utan PLC-anpassningar
 • Kingen anslutning till maskinstyrning krävs
 • Möjliggör förebyggande underhåll samt undviker icke-planerade maskinstopp
 • Grafisk presentation, protokollföring samt satistisk bedömning av resultaten
Användningsområden
 • Oplanerade maskinstopptider förorsakade av defekt spindel förebyggs
 • Övervakning av motorspindelkvaliteten över hela livscyklen
 • Lagerskador upptäcks tidigt
 • Servicevänlig drifttagning
 • Säkerhet: Bandkabel möjliggör drift med stängd dörr
 • Perfekt lösning för spindelserviceföretag, underhålls- och reparationsavdelningar, spindel- och verktygsmaskinstillverkare
Bedömning och visualisering
 • Protokollföring av mätresultaten
 • Statistisk bedömning av enskilda mätningar beroende på spindelvarvtal
 • Grafisk visualisering av registrerade data
 • Fritt definierbara varnings- och toleransgränser
Analyser och mycket mer...

Med PSC får du en omfattande bild över maskinspindelns aktuella status. För bedömningen av spindelkvaliteten står följande funktioner till förfogande:

Rotationsanalys
 • Varvtalsberoende mätning och visualisering av radial och axiell rotation
Stabilitetsanalys
 • Kontroll av spindelns termiska förändringar

 

Vibrationsanalys*
 • Vibrationsmätning och -analys vid varierande varvtal
 • Bedömning av spindellagrets status genom FFT-analys
Analys av spindelparametrar*
 • Bedömning av typiska spindelparametrar (LTSH, STSH, Runout, Peak to Peak) med hänvisning till ISO/TR 17243

* Bedömning av sannolikheten för fel samt graden av spindelslitage är möjlig (expertkunskaper erfordras)

Spindelövervakning på ett enkelt sätt...
 1. Generering av mätjobb i programvaran ”LC-VISION PSC” på en extern dator
 2. Installation av lasermätningssystem via magnetfäste på maskinbordet
 3. Placering av referensverktyg i laserstrålen 
 4. Inmatning av testvarvtal i styrningen
 5. Starta mätningen
 6. Genererade data överförs via bandkabel - även vid stängd dörr - till gränssnittet för bearbetning
 7. Visualisering, analys och bearbetning av datan i datorn
Offentliga mätprotokoll för
 • Radial rotation
 • Axiell rotation
 • Vibrationer
 • Stabilitet
 • Spindelparametrar

Vår portfölj som berör motorspindlar hos verktygsmaskiner

Utöver PSC-systemet erbjuder Blum-Novotest ytterligare lösningar för att dokumentera motorspindelstatusen under hela dess livslängd: Portföljen sträcker sig från labbtestställ för spindelutveckling och över End-of-Line-testställ för spindelproduktion till maskinintegrerade lösningar i form av våra LC50-DIGILOG-lasermätningssystem.

  

Lösningar för spindelkontroll och spindelövervakning för verktygsmaskiner

Lasermätningssystem LC50-DIGILOG (ISC) 

Spindeltestställ SE100 (End-of-Line)

Spindeltestställ SL100 (Laboratory)