Med KinematicsPerfect får du en väl beprövad programvara för mätning av kinematiken hos verktygsmaskiner med 4 eller 5 axlar. De NC-baserade mätcyklerna möjliggör en exakt kontroll, dokumentation och korrigering av rotationsaxlarna på rund- och vridbord.

KinematicsPerfect – Detektering och optimering av kinematikfel

 • Egenskaper
 • Förlopp
 • Fördelar
 • Bedömning

Kontroll, dokumentation och korrigering

 • Snabb kontroll av injusterings- och positioneringsnoggrannhet genom mätning av en kalibreringskula
 • Detektering av mekaniska formavvikelser på rundaxlar, samt lagerskador
 • Identifiering av maskinproblem på grund av felaktiga maskininställningar, kollisioner eller slitage
 • Kontroll av kinematik med/utan automatisk korrigering
 • Mätning i samband med drifttagning, service eller serietillverkning som löpande kontroll av maskinstatusen

Steg för steg mot högre precision

Identifiering av kinematiska fel på rundaxlarna sker genom att registrera mätpunkterna på en av de på maskinbordet monterade kalibreringskulorna. Med hjälp av medföljande mätcykler mäts härvid i förväg definierade punkter under varierande sonderingsriktningar, varefter rumsavvikelserna beräknas. Med hjälp av värden kan kinematik-parametertabellerna uppdateras automatiskt, varigenom det fel som uppstått i samband med svängrörelser kompenseras i rummet.

Förberedande av maskinen inklusive montering av kalibreringskula

Mätprocedur med kalibreringskula

Automatisk korrigering av maskinkinematiken eller värdesanalys i dator

Maximal maskinprestanda

 • Att undvika systemförorsakade bearbetningsfel genom anpassning av rundaxlarnas rotationsmittpunkt
 • Kontinuerlig, långsiktig testning och protokollföring av maskinkinematiken
 • Maximal bearbetningskvalitet för interpolerande 5-axelbearbetning
 • Kontinuerligt säkerställande av bearbetningskvaliteten
 • Kostnadsbesparing genom mätning och korrigering i egen regi
 • Undvikande av fel förorsakade av manuell mätning av maskinnogrannheten
 • Kontroll av kritiska maskinanorningar genom definierbara vinkelvärden
 • Automatiska felmeddelanden vid mätvärden utanför toleransen
 • Snabb reaktion och kontroll av maskinstatusen vid maskinkrasch

Analys, visualisering och dokumentation

För ytterligare analyser av mätdata står datorprogramvaran KinematicsPerfect till förfogande. Denna möjliggör en enkel effektbedömning av maskinkinematiken.

 • Ytterligare analysmöjligheter med syfte att optimera maskinkinematik, identifiera lagerskador eller mekaniska formavvikelser på rotationsaxeln
 • Intuitiv, grafisk presentation av samtliga axlars mätresultat
 • Presentation av rundhetsavvikelser för ett bord eller en rotationsaxel
 • Bedömning av cirkelavvikelse, presentation av mittförskjutning samt enskilda mätresultat
Exempel

Bord/rotationsaxel: Grafisk presentation och bedömning av B-axeln

Presentation av cirkelavvikelsebedömning, mittförskjutning samt enskilda B-axelmätningar

Bord/rotationsaxel: Grafisk presentation och bedömning av C-axeln

Presentation av cirkelavvikelsebedömning, mittförskjutning samt enskilda C-axelmätningar

Tillämpning

Programvaran KinematicsPerfect - Registrering och optimering av kinematikfel i verktygsmaskiner