Blum-Novotest GmbH är en renommerad tillverkare av innovativ och exakt mät- och kontrollteknik. Vi utvecklar och tillverkar lösningar med högsta kvalitetsstandarder med målet att öka våra kunders produktivitet. Med teknik ”Made in Germany". 

Regionalt rotat – internationellt sammankopplat

Som familjestyrt företag är vi regionalt rotade, samtidigt som vi är internationellt sammankopplade med våra sälj- och servicefilialer. Från våra etableringsorter i Grünkraut i Baden-Württemberg och Willich i Nordrhein-Westfalen levererar vi till verktygsmaskins-, fordons- och luftfartsindustrin samt till energi- och medicintekniksektorerna och till många andra anspråksfulla typer av industrier över hela världen.  

Vi finns alltid på plats, när du behöver oss – och det sedan mer än 50 år tillbaka.

Var och en av våra produkter förenar erfarenhet och expertis med en känsla för framtidsorienterade lösningar. Genom en omfattande tjänsteportfölj skapar vi ett innovationsförsprång och en säker känsla hos våra kunder att alltid ha fått den bästa lösningen. Det ser över 550 medarbetare över hela världen till varje dag.

Referenser

Blum-Novotest utmärker sig inom områdena mätkomponenter, mätmaskiner och NOVOTEST-kontrollteknik genom välgrundad kompetens och decennier av integrationserfarenhet inom olika tillämpningsområden. Här får du en liten inblick i våra internationella kunder inom de olika industrisektorerna.