Det innovativa systemet möjliggör ett komplett test och en komplett bedömning i syfte att säkerställa spindelkvaliteten. Till typiska mätområdena hör varvtal, temperatur och svängningar (strukturburet buller) på lagerställena, samt kylvattentemperatur och -flödesmängder.

 • Highlights
 • Din fördel
Testprogramvara och HMI
Alternativet för rundgångskörning med LC50-DIGILOG
Anslutningsmöjligheter
 • Enkel framställning av testförfaranden för olika användningar medelst en fantastisk programvarulösning
 • Undviker kostsamma garanti- och serviceinsatser genom säkerställande av produktkvaliteten före montering och leverans
 • Monteringsfärdig motorspindel tack vare att lagerinloppsprocessen ingår i testsekvensen
 • Diverse testförfaranden (t. ex. bakåtdrift, test av maximalt varvtal, specialtester...) som enkelt kan konfigureras
 • Anslutningsmöjlighet för spindenintegrerade samt externa sensorer
 • Säkerställande av identiska testförlopp på olika serviceplatser
 • Automatiserat testförlopp och säker dataregistrering utan användarpåverkan
 • Flexibel universalanvändning för olika motorspindlar
 • Obetydliga utrymmeskrav tack vare kompakt maskindesign för enkel transport och optimal tillgänglighet även med kran/manipulerarmaskin

Programvara för spindeltestställ

Programvaran för spindeltestställ är en Windowsbaserad programvarulösning som programmeras in-house och optimeras för respektive testuppgift. I egenskap av gränssnitt mot användaren möjliggör gränssnittet en intuitiv åtkomst till samtliga testställets funktioner.



Testsekvens

 • Snabb konfigurering av specifika testsekvenser/-program
 • Intuitiv generering av kompletta tillämpningar med hjälp av moduler
 • Global anslutning av testställena är möjlig

Datainsamling

 • Manuell och automatisk datainsamling
 • Indikering av analoga mätdata i realtid
 • Testresultat i .xml-fil

Spindel-ID

 • Dokumentation över skick vid in- och utleverans
 • Slutsatser för optimering/utveckling
 • Förebyggande underhåll genom datainsamling är möjligt