DIGILOG mätprobar från BLUM används för snabb och automatisk kontroll av arbetsstyckeskonturer vid serietillverkning. De analoga mätsystemen är speciellt utformade för verktygsmaskinernas hårda klimat och de är en effektiv lösning för att öka noggrannheten hos dina arbetsstycken och din produktivitet.

BLUM DIGILOG mätprobar för verktygsmaskiner

BLUM erbjuder ett ständigt expanderande urval av DIGILOG-mätprobesystem för verktygsmaskiner. Mätsystemen kombinerar funktionaliteten hos en digital mätprobe och en analog mätprobe i en enhet.

Din fördel
  • Identifiera bearbetningsfel genom analog skanning
  • Digital och analog mätprobe i en enhet
  • Extremt höga körnings- och mäthastigheter
  • Tillförlitliga mätningar även med kylmedel
  • Användarorienterat utförande, till exempel självcentrerande mätspets
  • Mycket lång batteritid
  • Mekaniskt robust konstruktion
  • Möjliggör tillverkning med få operatörer
  • Realisering av slutna processkedjor