Universella mätprobesystem för kortast möjliga mättider under de tuffaste villkoren i medelstora och stora bearbetningsmaskiner. Överlägset exakt och snabbt tack vare ett modernt, multidirektionellt mätverk med optoelektronisk generering av kopplingssignaler.

Mätsensorer TC50 | TC60 – tillverka mer produktivt med mäthastigheter på upp till 3 m/min

 • Highlights
 • Användningsområden
 • Egenskaper
 • Tillbehör
Slitagefri, optoelektronisk generering av signaler
 • En aktiveringssignal genereras genom skuggning av en fotocell i miniatyr
 • Möjligt tack vare betydligt högre mäthastigheter och mätnoggrannheter än jämförbara mätprobar
 • Slitagefri och långtidsstabil
Högexakt, rotationssymmetriskt mätverk
 • Exakt, riktningsoberoende avkänningsbeteende
 • Konstanta utböjningskrafter
 • Spindelorientering krävs inte
 • Ingen ofördelaktig 3-bensprincip med lobing-effekt
 • Inga högkänsliga kopplingselement
Tillförlitlig och beprövad överföringsteknologi
 • Mätprobe TC50: IR-överföring
 • Mätprobe TC60: BRC-radioteknologi
 • DUO-läge: Sekventiell styrning av 2 IR-mätsystem med en mottagare
 • Sekventiell styrning av upp till 6 radiomätsystem med en mottagare
 • TWIN-drift: Samtidig användning av 2 radiomätsystem på en maskin
 • Mycket lång batteritid
BLUM-mätprobar för arbetsstycken

Mätprobesystemen från BLUM kan användas för de mest skiftande mät- och övervakningsuppgifter i verktygsmaskiner.

Mätning av position

Snabbt fastställande av arbetsstyckets aktuella position (arbetsstyckets nollpunkt) inför bearbetningen respektive efter ny fastsättning genom digital (aktiverande) mätning.

Mätning av standardgeometrier

Digital (aktiverande) mätning av avstånd, enskilda punkter, vinklar, inner- och ytterdiametrar, spår och åsar på ett tillverkat arbetsstycke.

Friformsytor

Mätprobarna kan användas för mätning av friformsytor med mjukvaran för mätning FormControl.

Mer information

Kontroll av arbetsstycken

Kontroll av de tillverkade arbetsstyckena med avseende på bearbetningsfel och beaktande av tillverkningstoleransen genom kontrollmätningar inför lossandet.

Adaptiv bearbetning

Fastställande av parametrar för adaptiv bearbetning och processtyrning mellan respektive efter bearbetningsstegen.

Kylmedelsbelastning

Tillförlitliga och snabba mätningar i kylmedel genom modernt mätverk med ökad mätkraft.

Enskild tillverkning och serietillverkning

Perfekt lämpad för serietillverkning under de tuffaste villkoren tack vare robust design och kapslingsklassen IP68.

Slitagekompensation

Kompensation för verktygsslitage genom mätningar på verktyget som sedan jämförs med det nominella måttet.

Temperaturkompensation

Kompensation för temperaturberoende värmebeteenden i CNC-bearbetningsmaskiner.

Mätprobe TC50
Mätprobe TC60
Ytterligare produktegenskaper
 • Maximal mäthastighet: 3 m/min
 • Repeternoggrannhet för signalpunkt: 0,3 μm 2σ
 • Kapslingsklass: IP68
 • Mätriktningar: ±X, ±Y, -Z

Du hittar mer information i den aktuella broschyren och i handboken.

Mottagarsystem

För den kabellösa dataöverföringen mellan BLUM-mätsystemen och verktygsmaskinen används kompakta mottagarsystem med de modernaste överföringsteknologierna.

Mätcykelpaket Quickstart

Quickstart-mätcykler för BLUM-mätprobar för arbetsstycken är användarvänliga underprogram till maskinstyrningen. De kan användas för såväl fastställande av nollpunkt som för mätning under produktionsförloppet.

Följande mätcykelpaket finns för mätprobarna TC50 | TC60:

 • Quickstart
 • Quickstart Basic
 • Quickstart T
 • 3D Vector Probing
Mjukvara FormControl

Användarvänlig mjukvara för snabb kvalitetskontroll av friformsytor och geometriska standardelement i CNC-bearbetningsmaskiner. Du skapar mätprogrammet för arbetskrävande mätningsuppgifter enkelt på en PC och överför det till fräsmaskinen.

Mjukvara för mätning FormControl V4 – mätning via musklick i CNC-fräsmaskiner

Applikationer

Mätprobesystemen passar perfekt för snabb och högexakt mätning i verktygsmaskiner för såväl enskild tillverkning som serietillverkning.  

Framgångshistorier

Siegfried Lorch
Genom BLUM har vi hittat en partner som kan erbjuda oss högkvalitativa produkter och en anpassad service. Dessutom är vi sedan många år tillbaka supernöjda med de BLUM-mätprobar som används.
Siegfried Lorch
Verkställande direktör på Helios-Preisser GmbH i Gammertingen i Tyskland