Mätprobar från BLUM används för snabb och automatisk mätning och nollpunktsregistrering för arbetsstycken i verktygsmaskiner. Mätprobesystemen, som är speciellt utformade för det hårda klimatet i sådana maskiner, är en effektiv lösning för att öka noggrannheten hos dina arbetsstycken och öka produktiviteten.

Mätprobar för verktygsmaskiner från BLUM

BLUM erbjuder många mätprobesystem för snabb mätning och nollpunktsregistrering av arbetsstycken i CNC-bearbetningsmaskiner.

Din fördel
  • Extremt höga körnings- och mäthastigheter
  • Högsta mätnoggrannhet i alla mätriktningar
  • Tillförlitliga mätningar även med kylmedel
  • Användarorienterat utförande, till exempel självcentrerande mätspets
  • Mycket lång batteritid
  • Mekaniskt robust konstruktion
  • Möjliggör tillverkning med få operatörer
  • Realisering av slutna processkedjor
  • Mätprobar för arbetsstycken av högsta kvalitet och precision

Mätprobar för verktygsmaskiner från BLUM – mätning av arbetsstycken i perfektion