Vår hittills minsta, kabellösa mätprobe för mätning av arbetsstycken och verktyg i CNC-verktygsmaskiner. Den används bland annat i kompakta fräs-, svarv- och svarv-fräsmaskiner vid mikrobearbetning, inom medicinteknik och vid mätning av komponenter i maskiner för additiv bearbetning.

TC55 – den ultrakompakta universalenheten med IR-överföring

 • Highlights
 • Användningsområden
 • Egenskaper
 • Tillbehör
Slitagefri, optoelektronisk generering av signaler
 • En aktiveringssignal genereras genom skuggning av en fotocell i miniatyr
 • Möjligt tack vare betydligt högre mäthastigheter och mätnoggrannheter än jämförbara mätprobar
 • Slitagefri och långtidsstabil
Patenterat och plantandat shark360-mätverk
 • Plantandat mätverk 
 • Högsta mätnoggrannhet även vid excentrisk mätning
 • Möjliggör dragande och torsionsbelastade mätningar
 • Konstanta utböjningskrafter 
 • Ingen föredragen riktning
Tillförlitlig och beprövad överföringsteknologi

Mätproben finns med IR-teknologi:

 • Mycket snabb och säker överföring
 • Sekventiell styrning av 2 IR-mätsystem med en mottagare (DUO-läge)
 • Den minsta kabellösa mätproben från BLUM

Mer information

Mätning av position

Snabbt fastställande av arbetsstyckets aktuella position (arbetsstyckets nollpunkt) inför bearbetningen respektive efter ny fastsättning genom digital (aktiverande) mätning.

Mätning av standardgeometrier

Digital (aktiverande) mätning av avstånd, enskilda punkter, vinklar, inner- och ytterdiametrar, spår och åsar på ett tillverkat arbetsstycke.

Dragande mätning

Snabb registrering av spår, åsar och instick genom dragande eller tryckande mätningar i Z+/Z- med hjälp av utkragande mätinsatser.

Kontroll av arbetsstycken

Kontroll av de tillverkade arbetsstyckena med avseende på bearbetningsfel och beaktande av tillverkningstoleransen genom kontrollmätningar inför lossandet.

Torsionsbelastade mätningar

I motsats till vanliga mätprobar möjliggör det unika mätverket shark360 även mätningar, om en vridkraft verkar på mätverket.

Adaptiv bearbetning

Fastställande av parametrar för adaptiv bearbetning och processtyrning mellan respektive efter bearbetningsstegen.

Kylmedelsbelastning

Tillförlitliga och snabba mätningar i kylmedel genom modernt mätverk med ökad mätkraft.

Enskild tillverkning och serietillverkning

Perfekt lämpad för serietillverkning under de tuffaste villkoren tack vare robust design och kapslingsklassen IP68.

Slitagekompensation

Kompensation för verktygsslitage genom mätningar på verktyget som sedan jämförs med det nominella måttet.

Temperaturkompensation

Kompensation för temperaturberoende värmebeteenden i CNC-bearbetningsmaskiner.

Ytterligare produktegenskaper
 • Högkvalitativt hus i rostfritt stål
 • Maximal mäthastighet: 2 m/min
 • Repeternoggrannhet för signalpunkt: 0,3 μm 2σ
 • Kapslingsklass: IP68
 • Mätriktningar: ±X, ±Y, ±Z
Mottagarsystem

För den kabellösa dataöverföringen mellan BLUM-mätsystemen och verktygsmaskinen används kompakta mottagarsystem med de modernaste överföringsteknologierna.

Mätcykelpaket Quickstart

Quickstart-mätcykler för BLUM-mätprobar för arbetsstycken är användarvänliga underprogram till maskinstyrningen. De kan användas för såväl fastställande av nollpunkt som för mätning under produktionsförloppet.

Följande mätcykelpaket finns för mätproben:

 • Quickstart
 • Quickstart T
 • Quickstart Z
 • Quickstart M

Applikationer

Den kompakta, infraröda proben lämpar sig perfekt för mindre fräsar och svarvar.

Mätning av arbetsstycken i en (1) CNC-fräs
Snabb mätning av arbetsstycken i en fleroperationssvarv