Testställserien för motorspindlar för verktygsmaskiner förenar kunskaper och erfarenheter från samtliga tre affärsområden: De innovativa testställen finns i såväl labb- som End-of-Line-varianter och möjliggör en komplett bedömning av spindelkvaliteten.

Spindeltestställ från Blum-Novotest

End-of-Line- och utvecklingstestställ för motorspindlar för verktygsmaskiner

Vad vi erbjuder

Testriggar från Blum-Novotest är mycket komplexa system som alltid utvecklas i nära samarbete med kunderna. I samarbetet lägger vi stor vikt vid en strukturerad och målorienterad projektprocess. Som partner till många internationella industriföretag kan Blum-Novotest dra nytta av den erfarenhetsskatt som vi har samlat på oss under många decennier.

Användarrådgivning
Användarrådgivning

Vi analyserar kontrolluppgiften och erbjuder dig den bästa lösningen i utmärkt kvalitet vid den överenskomna tidpunkten och till ett attraktivt pris.

Framtagning av koncept
Framtagning av koncept

Efter att ha analyserat din komponent och kontrollkraven utformar vi processen för din individuella och optimala kontrollösning.

Planering
Planering

Vi planerar den ideala testriggen för din utveckling eller produktionslinje under beaktande av landets specifikationer.

Konstruktion
Konstruktion

Konstruktionen sker utifrån dina specifikationer och under tillämpning av våra beprövade kontrollmetoder.

Tillverkning
Tillverkning

Våra testriggar tillverkas och testas i Tyskland i enlighet med de högsta kvalitetsdirektiven.

Idrifttagande
Idrifttagande

Våra tekniker och ingenjörer säkerställer ett smidigt idrifttagande på plats.

Provkörningsoptimering
Provkörningsoptimering

Vi erbjuder ett produktionsstöd för provkörningsoptimering fram till en perfekt integration och anpassning av testriggen i din produktionslinje.

Utbildning
Utbildning

Dina anställda lär sig att använda testriggen och mjukvaran korrekt hos oss i Willich, Tyskland, eller på din uppställningsplats.

Service
Service

Du drar nytta av vår omfattande service och support över hela världen.