BLUM är teknologiledare inom optisk och taktil produktionsmätteknik för verktygsmaskiner. Vår framtidsinriktade mätteknik hjälper kunder från många industrisektorer att öka produktiviteten och kvaliteten på de producerade produkterna.

Producera mer produktivt och med högre kvalitet. Lita på den innovativa produktionsmättekniken från BLUM!

Produktionsmätteknik för maximal produktivitet och precision

Framtidsinriktade mätsystem för verktygsinställning, kontroll av verktygsbrott och mätning av arbetsstycken i verktygsmaskiner.

Varför ska man använda produktionsmätteknik från BLUM?
  • Minimera inställningstider för verktyg och arbetsstycken
  • Öka processäkerheten
  • Realisera slutna processkedjor
  • Minimera utskotten
  • Säkerställ 24/7-tillverkning med få operatörer
  • Möjliggör mätningar mellan behandlingsstegen
  • Upptäck fel på verktyget och arbetsstycket i tid
  • Öka effektiviteten och minska bearbetningstiderna
  • Möjliggör omarbetning vid uppspänning för bearbetning
  • Bibehåll och öka konkurrenskraften

Referenser

BLUM är en innovativ partner för många industrisektorer och en mångårig leverantör till den internationella verktygsmaskinsindustrin. Den goda lönsamheten, precisionen och tillförlitligheten gör produktionsmättekniken från BLUM till ett oumbärligt instrument för många framgångsrika företag, från enskilda verktygs- och formtillverkare till storföretag inom fordons- och luftfartsindustrin.