Speciella mätprobar för krav från CNC-bearbetningsmaskiner vid högproduktiv produktion. Unikt, bidirektionellt mätverk med optoelektronisk generering av mätsignaler för överlägsen noggrannhet vid höga mäthastigheter på upp till 5 m/min.

Mätprobar TC51 | TC61 – världsunika mätprobar för snabba, dragande mätningar

 • Highlights
 • Användningsområden
 • Egenskaper
 • Tillbehör
Slitagefri och optoelektronisk generering av signaler
 • En aktiveringssignal genereras genom skuggning av en fotocell i miniatyr
 • Möjligt tack vare betydligt högre mäthastigheter och mätnoggrannheter än jämförbara mätprobar
 • Slitagefri och långtidsstabil
Snabba och dragande mätningar för högsta produktivitet
 • Mycket exakt, bidirektionellt mätverk
 • Kortaste mättider
 • Mätriktningen i XY definieras via spindelns orientering
 • För accelerationer upp till 10 g
 • Spindelorientering krävs
Tillförlitlig och beprövad överföringsteknologi
 • TC51: IR-överföring
 • TC61: BRC-radioteknologi
 • DUO-läge: Sekventiell styrning av 2 IR-mätsystem med en mottagare
 • Sekventiell styrning av upp till 6 radiomätsystem med en mottagare
 • TWIN-drift: Samtidig användning av 2 radiomätsystem på en maskin
 • Mycket lång batteritid
BLUM-mätprobar för arbetsstycken

Mätprobar från BLUM kan användas för de mest skiftande mät- och övervakningsuppgifter i CNC-bearbetningsmaskiner.

Mätning av position

Snabbt fastställande av arbetsstyckets aktuella position (arbetsstyckets nollpunkt) inför bearbetningen respektive efter ny fastsättning genom digital (aktiverande) mätning.

Mätning av standardgeometrier

Digital (aktiverande) mätning av avstånd, enskilda punkter, vinklar, inner- och ytterdiametrar, spår och åsar på ett tillverkat arbetsstycke.

Dragande mätning

Snabb registrering av spår, åsar och instick genom dragande eller tryckande mätningar i Z+/Z-.

Kontroll av arbetsstycken

Kontroll av de tillverkade arbetsstyckena med avseende på bearbetningsfel och beaktande av tillverkningstoleransen genom kontrollmätningar inför lossandet.

Adaptiv bearbetning

Fastställande av parametrar för adaptiv bearbetning och processtyrning mellan respektive efter bearbetningsstegen.

Kylmedelsbelastning

Tillförlitliga och snabba mätningar i kylmedel genom modernt mätverk med ökad mätkraft.

Enskild tillverkning och serietillverkning

Perfekt lämpad för serietillverkning under de tuffaste villkoren tack vare robust design och kapslingsklassen IP68.

Slitagekompensation

Kompensation för verktygsslitage genom mätningar på verktyget som sedan jämförs med det nominella måttet.

Temperaturkompensation

Kompensation för temperaturberoende värmebeteenden i CNC-bearbetningsmaskiner.

Mätprobe TC51
Mätprobe TC61
Ytterligare produktegenskaper
 • Maximal mäthastighet: 5 m/min
 • Repeternoggrannhet för signalpunkt: 0,3 μm 2σ
 • Kapslingsklass: IP68
 • Mätriktningar: ±X *, ±Y *, ±Z
 • Maximal hastighet: 100 m/min

* Via spindelorientering

Du hittar mer information i den aktuella broschyren och i handboken.

Mottagarsystem

För den kabellösa dataöverföringen mellan BLUM-mätsystemen och verktygsmaskinen används kompakta mottagarsystem med de modernaste överföringsteknologierna.

Mätcykelpaket Quickstart

Quickstart-mätcykler för BLUM-mätprobar för arbetsstycken är användarvänliga underprogram till maskinstyrningen. De kan användas för såväl fastställande av nollpunkt som för mätning under produktionsförloppet.

Följande mätcykelpaket finns för mätprobarna TC51 | TC61:

 • Quickstart Z

Applikationer

Dragande respektive tryckande mätning av arbetsstycken med TC51 på CNC-bearbetningsmaskiner från Hermle