Verktygsprobar från BLUM används för en snabb och automatisk, taktil verktygsinställning och för kontroll av verktygsbrott. Verktygsprobarna är speciellt utformade för verktygsmaskinernas hårda klimat och de är en effektiv lösning för att öka noggrannheten hos dina arbetsstycken och produktiviteten i din tillverkning.

BLUM-verktygsprobar för CNC-bearbetningsmaskiner

BLUM erbjuder många verktygsprobar för en snabb och automatisk, taktil verktygsinställning och för kontroll av verktygsbrott i CNC-bearbetningsmaskiner.

Din fördel
  • Extrem tidsbesparing tack vare automatiska mätningar
  • Inga fel till följd av manuell verktygsinställning med slutmått
  • Inga skrivfel eller följdskador av sådana
  • Automatisk beräkning och korrigering av verktygsoffset
  • Automatisk kontroll av verktygsbrott mellan bearbetningscyklerna
  • Inga skador på grund av att verktygsbrott inte har upptäckts
  • Tillförlitliga, taktila mätningar även med kylmedel
  • Möjliggör tillverkning med få operatörer
  • Realisering av slutna processkedjor