Användarvänlig mjukvara för mätning av arbetsstycken och för temperaturkompensation med BLUM-mätprobar. Omfattande kalibreringscykler, mätcykler för geometriska standardelement och kundspecifika lösningar för maximal processäkerhet.

Quickstart-cykler – det effektivaste sättet att använda BLUM-mätprobar

 • Highlights
 • Cykelpaket
 • Kundspecifika lösningar
Intelligenta mätcykler
 • Användarvänliga underprogram i maskinstyrningen*
 • Användning för såväl fastställande av nollpunkt som för mätning under produktionsförloppet
 • Optimalt nyttjande av BLUM-mätprobarnas potential

* Mätcyklerna är tillgängliga för många vanliga styrningar.

GUI - Graphical User Interface
 • Som tillval tillgängliga mjukvarukomponenter
 • Användarvänlig användning via inmatningsfönster
 • Självförklarande via grafisk presentation
 • Aktivering via kommandoknappar
KinematicsPerfect
 • Som tillval tillgängliga mjukvarukomponenter
 • NC-baserade mätcykler för mätning av kinematik i 4- respektive 5-axliga fräsmaskiner
 • Mätning av noggrannhet och korrektion av kinematiken hos 1-2 rotationsaxlar
 • Identifiering av maskinproblem på grund av felaktiga maskininställningar, kollisioner eller slitage
 • Snabb kontroll av injusterings- och positioneringsnoggrannhet genom mätning av en kalibreringskula
Quickstart

Användningsmöjligheter

 • Fastställande av arbetsstyckets position i ett aktivt koordinatsystem
 • Inmätning av koordinatsystemet för arbetsstycken med tillval för inställning av en nominell position
 • Temperaturkompensation för en axel
 • Toleranskontroll
 • Kompensering för verktygsslitage
 • Fastställande av avstånd och vinklar
Quickstart Basic

Användningsmöjligheter

 • Snabb mätning vid serietillverkning
 • Fastställande av arbetsstyckets position i ett aktivt koordinatsystem
 • Inmätning av koordinatsystemet för arbetsstycken med tillval för inställning av en nominell position
 • Verktygskorrigering
 • Temperaturkompensation för en axel
Quickstart M

Användningsmöjligheter

 • Mjukvara för användning av mätprobar med shark360-mätverk
 • Upp till fem mätelement (vinklad , T-formad eller mätkors)
 • Enskilda program såsom Quickstart
Quickstart T

Användningsmöjligheter

 • Mätprobe med upp till fem axelparallella mätelement
 • Axelparallell montering av mätprobe
 • Axelparallella mätningar, vinkelrätt mot arbetsstycket
Quickstart Z

Användningsmöjligheter

 • Tryckande mätning
 • Dragande mätning
3D Vector Probing

Användningsmöjligheter

 • Tredimensionell kalibrering av mätproben
 • Arbeta av en mätpunktstabell för tredimensionell mätning
 • Mätning mot lutande ytor och friformsytor utan att maskinbordet svängs
 • Optimerad mätning av arbetsstycken i 5-sidig bearbetning
Utökad mätfunktion för diameter ”2-12 mätpunkter”
 • Grundutbud som mjukvaran Quickstart
 • Innerdiameter med mätfunktionen ”2-12 mätpunkter”
 • Ytterdiameter med mätfunktionen ”2-12 mätpunkter”
Quickstart ”Turn & Mill” för CNC-bearbetningsmaskiner från Gildemeister
 • Mätning i alla maskinaxlar
 • Mätning i JOG
 • Mätning på huvud- och motspindel
 • Omfattande utvärderingsfunktioner
 • Enkel användning via inmatningsfönster
 • Automatisk visning av resultat
 • Hög noggrannhet tack vare flexibel kalibreringsfunktion