Universella mätprobar för kortast möjliga mättider under de tuffaste förhållandena i medelstora och små CNC-bearbetningsmaskiner. Överlägset exakt och snabb mätning av arbetsstycken tack vare ett modernt, multidirektionellt mätverk med optoelektronisk generering av mätsignaler.

TC52 | TC62 – maximal noggrannhet vid mäthastigheter på upp till 2 m/min

 • Highlights
 • Användningsområden
 • Egenskaper
 • Tillbehör
Slitagefri, optoelektronisk generering av signaler
 • En aktiveringssignal genereras genom skuggning av en fotocell i miniatyr
 • Möjligt tack vare betydligt högre mäthastigheter och mätnoggrannheter än jämförbara mätprobar
 • Slitagefri och långtidsstabil
Högexakt, rotationssymmetriskt mätverk
 • Exakt, riktningsoberoende avkänningsbeteende
 • Konstanta utböjningskrafter
 • Spindelorientering krävs inte
 • Ingen ofördelaktig 3-bensprincip med lobing-effekt
 • Inga högkänsliga kopplingselement
Tillförlitlig och beprövad överföringsteknologi
 • TC52: IR-överföring
 • TC62: BRC-radioteknologi
 • DUO-läge: Sekventiell styrning av 2 IR-mätsystem med en mottagare
 • Sekventiell styrning av upp till 6 radiomätsystem med en mottagare
 • TWIN-drift: Samtidig användning av 2 radiomätsystem på en maskin
 • Mycket lång batteritid
BLUM-mätprobar för arbetsstycken

Mätprobar från BLUM kan användas för de mest skiftande mät- och övervakningsuppgifter i CNC-bearbetningsmaskiner.

Mätning av position

Snabbt fastställande av arbetsstyckets aktuella position (arbetsstyckets nollpunkt) inför bearbetningen respektive efter ny fastsättning genom digital (aktiverande) mätning.

Mätning av standardgeometrier

Digital (aktiverande) mätning av avstånd, enskilda punkter, vinklar, inner- och ytterdiametrar, spår och åsar på ett tillverkat arbetsstycke.

Friformsytor

Mätprobarna kan användas för mätning av friformsytor med mjukvaran för mätning FormControl.

Mer information

Kontroll av arbetsstycken

Kontroll av de tillverkade arbetsstyckena med avseende på bearbetningsfel och beaktande av tillverkningstoleransen genom kontrollmätningar inför lossandet.

Adaptiv bearbetning

Fastställande av parametrar för adaptiv bearbetning och processtyrning mellan respektive efter bearbetningsstegen.

Kylmedelsbelastning

Tillförlitliga och snabba mätningar i kylmedel genom modernt mätverk med ökad mätkraft.

Enskild tillverkning och serietillverkning

Perfekt lämpad för serietillverkning under de tuffaste villkoren tack vare robust design och kapslingsklassen IP68.

Slitagekompensation

Kompensation för verktygsslitage genom mätningar på verktyget som sedan jämförs med det nominella måttet.

Temperaturkompensation

Kompensation för temperaturberoende värmebeteenden i CNC-bearbetningsmaskiner.

Mätprobe TC52
Mätprobe TC62
Ytterligare produktegenskaper
 • Maximal mäthastighet: 2 m/min
 • Repeternoggrannhet för signalpunkt: 0,3 μm 2σ
 • Kapslingsklass: IP68
 • Mätriktningar: ±X, ±Y, -Z

Du hittar mer information i den aktuella broschyren och i handboken.

Mottagarsystem

För den kabellösa dataöverföringen mellan BLUM-mätsystemen och verktygsmaskinen används kompakta mottagarsystem med de modernaste överföringsteknologierna.

Mätcykelpaket Quickstart

Quickstart-mätcykler för BLUM-mätprobar för arbetsstycken är användarvänliga underprogram till maskinstyrningen. De kan användas för såväl fastställande av nollpunkt som för mätning av arbetsstycken under produktionsförloppet.

Följande mätcykelpaket finns för mätprobarna TC52 | TC62:

 • Quickstart
 • Quickstart Basic
 • Quickstart T
 • 3D Vector Probing
Mjukvara för mätning FormControl

Användarvänlig mjukvara för snabb kvalitetskontroll av friformsytor och geometriska standardelement i CNC-bearbetningsmaskiner. Du skapar mätprogrammet för arbetskrävande mätningsuppgifter enkelt på en PC och överför det till fräsmaskinen.

Mjukvara för mätning FormControl V4 – mätning via musklick i CNC-fräsmaskiner

Mer information

Mätprobesystemen passar perfekt för snabb och mycket exakt mätning och nollpunktsregistrering av arbetsstycken i verktygsmaskiner för såväl enskild tillverkning som serietillverkning.

Applikationer

Snabb mätning av arbetsstycken med BLUM TC52
Mätning av huvud- och motspindel med BLUM TC62

Framgångshistorier

Marcel Heinz
I kombination med mjukvaran för mätning FormControl och mätproben TC52 LF kan vi uppnå våra höga noggrannheter utan problem.
Marcel Heinz
Chef för produktionsteamet för verktygsbyggnad på G.Rau GmbH & Co. KG i Pforzheim i Tyskland