Ytjämnhetsprobar från BLUM används för snabb och automatisk kontroll av arbetsstyckesytor i CNC-bearbetnings- och svarvmaskiner. De är speciellt utformade för verktygsmaskinernas hårda klimat och de är en effektiv lösning för att öka noggrannheten hos dina arbetsstycken och produktiviteten.

BLUM-ytjämnhetsprobar för verktygsmaskiner

BLUM erbjuder ett ständigt expanderande urval av ytjämnhetsmätsystem för verktygsmaskiner.

Din fördel
  • Automatiserad ytjämnhetsmätning utan manuella ingrepp från operatören
  • Högre processäkerhet på grund av bortfall av manuella och efterplacerade kontroller
  • Tillförlitliga mätningar även med kylmedel
  • Mekaniskt robust konstruktion
  • Möjliggör tillverkning med få operatörer
  • Realisering av slutna processkedjor
  • Identifiering av problem i den skärande processen
  • Användning av verktyg fram till slutet av livslängden